PODZIEL SIĘ

Urząd Statystyczny w Warszawie podał dane o warszawskim rynku pracy za czerwiec 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 5216,07 zł i było o 2,6 proc. wyższe niż w czerwcu 2014 r. Wynagrodzenie w Warszawie było o 351,61 zł (tj. o ponad 7 proc.) wyższe niż w województwie mazowieckim. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło blisko 962 tys. Zatrudnieni w stolicy stanowili prawie 72 proc. zatrudnionych w województwie mazowieckim. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie wynosiła 3,9 proc., a w województwie mazowieckim 9 proc. Statystyczny bezrobotny warszawiak jest mężczyzną, pochodzi z Pragi-Południe, ma 25–34 lata, wykształcenie wyższe, ze stażem pracy do jednego roku, pozostaje bez pracy dłużej niż 24 miesiące.

BRAK KOMENTARZY