PODZIEL SIĘ
fot. Pixabay.com

Urząd Dzielnicy Ursynów poszukuje lokalu użytkowego o powierzchni ok. 690 m2 z przeznaczeniem na zorganizowanie siedziby ponadpodstawowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów do 24 roku życia.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa zwrócił się do 66 ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych z prośbą o wskazanie wolnych pomieszczeń lokalowych o powierzchni około 690 m2, w których można by było utworzyć szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

Powstanie takiej szkoły na terenie Ursynowa pozwoliłoby młodzieży niepełnosprawnej, kończącej naukę w oddziałach specjalnych szkół podstawowych kontynuować dalszą edukację, bez konieczności długotrwałych i tym samym uciążliwych dojazdów do placówek tego typu w innych dzielnicach.

– Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy aktywnie włączyli się w poszukiwanie siedziby szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – mówi burmistrz Kempa. – Jednocześnie za pośrednictwem mediów zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Ursynowa o przekazywanie wszelkich informacji, które pomogłyby ustalić ewentualne adresy pomieszczeń, spełniających niezbędne kryteria powierzchniowe. Liczy się każda informacja – apeluje burmistrz

Fragment pisma określającego wymagane warunki poszukiwanego pomieszczenia – poniżej:

„Specyfika szkoły wymaga możliwości przeprowadzenia w lokalu prac dostosowujących najmowaną powierzchnię do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Program użytkowy dla w/w placówki przedstawia się jak niżej:

4 sale lekcyjne (każda o powierzchni około 35 m2),

1 sala z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe o powierzchni (25m 2),

1 pracownia warsztatowa z przeznaczeniem na pracownię do kształcenia prozawodowego (35 m2),

1 pracownia z 9 stanowiskami komputerowymi (30 m2),

2 gabinety specjalistyczne – psycholog, terapeuta, logopeda (około 25 m2),

1 sala specjalistyczna, np. rewalidacja, EEG Biofedback (około 15 m2),

1 sala doświadczania świata (około 30 m2),

1 sala rehabilitacji ruchowej (około 50 m2), w tym sala integracji sensorycznej;

1 salka gimnastyczna i przebieralnia (około 120 m2),

2 sanitariaty po 10 m2 ((każdy),

szatnia dla uczniów z miejscem na szafki (15 m2).

Dodatkowo w ramach powierzchni szkoły powinny być zabezpieczone pomieszczenia:

pokój nauczycielski,

stołówka dla spożywających w jednym czasie około 20 uczniów,

gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

w ramach pomieszczeń administracji:

gabinet dyrektora,

sekretariat,

pokój administracji,

składnica akt,

pomieszczenie dla serwera,

pomieszczenia sanitarne i socjalne,

o łącznej powierzchni około 185 m2

Łącznie niezbędna powierzchnia lokalu to około 690 m2.

Jednocześnie istotna jest dla nas informacja, czy istnieje możliwość wydzielenia w ramach terenu zewnętrznego:

· placu zabaw dla uczniów starszych 300 m2,

· parkingu z miejscami dla pojazdów dowożących uczniów (busy z windą dla wózków inwalidzkich).”

BRAK KOMENTARZY