PODZIEL SIĘ

Na Ursynowie powstanie Rada Seniorów. Nabór kandydatów zostanie przeprowadzony od 2 do 23 września. Wymogiem zgłoszenia kandydatury jest m.in. zebranie 30 podpisów, a kandydat do rady musi także ukończyć 60. rok życia. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy, podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej dzielnicy Ursynów. W skład rady zgodnie z jej statutem wejdzie nie więcej niż 15 osób, w tym: ośmiu przedstawicieli mieszkańców dzielnicy; jeden przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego; do pięciu przedstawicieli Rady Dzielnicy Ursynów; jeden przedstawiciel Zarządu Dzielnicy. Członek rady pełni swoją funkcję społecznie w okresie trwania kadencji, tj. przez trzy lata.

BRAK KOMENTARZY