PODZIEL SIĘ

Od 1 kwietnia do 31 sierpnia do Urzędu Dzielnicy Ursynów wpłynęło 9629 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Do 31 sierpnia wydano 9078 decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia. Łączna wysokość środków przekazanych przez urząd dzielnicy mieszkańcom Ursynowa do końca sierpnia wynosi 26 776 664 zł. „Skala dotychczas zrealizowanego zadania okazała się bezprecedensowa. Jednak, pomimo iż liczba składanych na Ursynowie wniosków o przyznanie świadczenia okazała się wyższa od pierwotnie szacowanej, decyzje w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego są wydawane na bieżąco, w terminach ustawowo określonych. Realizacja wypłaty przyznanych świadczeń na podstawie wydanych decyzji administracyjnych również odbywa się bez opóźnień” – informują władze dzielnicy.

BRAK KOMENTARZY